Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI ZA NAROČNIKE STORITEV – POTROŠNIKE S SPLETNE STRANI https://www.zvezdanadomu.si

 1. Politika zasebnosti (v nadaljevanju Politika) družbe AVI – Agencija Vrhunskih Idej, Katja Mlakar s.p., Dolenjska cesta 242b, 1000 Ljubljana, matična številka: 3896404000, davčna številka: 57203385 (v nadaljevanju Podjetje) zaradi varovanja pravice do zasebnosti in informiranosti seznanja uporabnike Spletnega mesta Zvezda na domu (v nadaljevanju Spletno mesto), dostopnega na neposredni spletni povezavi https://www.zvezdanadomu.si, (v nadaljevanju Potrošniki) z obdelavo njihovih osebnih podatkov že ob njihovem zajemu, pred sklenitivijo pogodbenega razmerja ali pred podajo soglasja. Osebne podatke za spodaj opredeljene namene Podjetje obdeluje zgolj v okviru danih pravnih podlag, skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679- v nadaljevanju GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 – v nadaljevanju ZVOP-1) in drugimi veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.
 2. Z izpolnitvijo in oddajo obrazca na Spletnem mestu Potrošnik dovoljuje, da Podjetje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse posredovane podatke in podatke o vsebini naročenih storitev na podlagi Splošnih pogojev poslovanja za naročnike storitev s spletne strani https://www.zvezdanadomu.si (v nadaljevanju Splošni pogoji) obdeluje v skladu z ZVOP-1 in GDPR.
 3. V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z obdelovanjem podatkov lahko Potrošnik posreduje morebitna vprašanja pooblaščencu za varstvo osebnih podatkov Podjetja na elektronski naslov: zvezdanadomu@avi.si.
 4. Podjetje zagotavlja, da osebne podatke Potrošnikov in vse ostale podatke, zbrane v postopku oddaje naročila preko obrazca na Spletnem mestu in opravljanja storitev, ščiti pred razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam. Vsi osebni podatki Potrošnikov so zaupni..
 5. Poleg podatkov, ki jih Potrošnik vnese ob izpolnitvi obrazca na Spletnem mestu (fizična oseba: e-naslov, ime, priimek, telefonsko številko, naslov stalnega prebivališča, pravna oseba: firmo pravne osebe, davčno številko, matično številko, sedež in poslovni naslov, e-naslov, telefonsko številko) se zbirajo tudi naslednji podatki o opravljeni storitvi: datum in ura opravljene storitve, katero storitev je Potrošnik naročil, cena naročenih in opravljenih storitev, popusti in druge ugodnosti, pridobljene z naročilom storitve, način plačila.
 6. Podatki o naročenih storitvah se zbirajo z namenom izstavitve računa, reševanja morebitnih reklamacij in spremembe naročila. Zbiranje osebnih podatkov je nujno za izvršitev pogodbe o opravi storitev Zvezda na domu skladno s Splošnimi pogoji.
 7. Osebni podatki, potrebni za izvedbo storitve Zvezda na domu, se lahko obdelujejo za namen izvedbe transakcije ter izvedbe naročenih storitev.
 8. S sklenitvijo pogodbe skladno s Splošnimi pogoji in izpolnitvijo obrazca na Spletnem mestu daje Potrošnik svojo privolitev za obdelovanje osebnih podatkov za naslednje namene: obvestilo o naročilu in potrditvi naročila, obvestilo v obliki e-pošte o naročilu in potrditvi naročila, statistična obdelava Spletnega mesta, identificiranje Potrošnika.
 9. Potrošnik lahko privoljenje iz prejšnjega odstavka kadarkoli prekliče oz. spremeni, tako da to sporoči podjetju na elektronski naslov zvezdanadomu@avi.si.
 10. Potrošnik z vpisom svojih podatkov potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa, omejitev obdelave podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov. Potrošnik lahko posreduje pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov Podjetja na elektronski naslov zvezdanadomu@avi.si.
 11. Vsak Potrošnik, čigar osebni podatki se obdelujejo, ima pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši določila na področju varstva osebnih podatkov.
 12. Podatki se lahko nahajajo tudi pri skrbniku podatkovnega skladišča, vzdrževalcu spletnega portala, vzdrževalcu sistema in strojne opreme, ki v imenu Podjetja na pogodbeni podlagi obdeluje osebne podatke Potrošnika. Podjetje ne bo posredovalo osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.
 13. Podjetje osebne podatke obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, sklenjene skladno s Splošnimi pogoji, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov predpisan z zakonom. Po preteku obdobja hrambe Podjetje osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim Potrošnikom.
 14. Zbiranje podatkov Potrošnika je prostovoljno. Če Potrošnik svojih podatkov, ki so v obrazcu na Spletnem mestu opredeljeni kot obvezni, ne želi posredovati Podjetju, ne more oddati naročila skladno s Splošnimi pogoji.
 15. Potrošnik lahko pošlje zahtevo, da se njegovi podatki ne obdelujejo za namene, ki niso potrebni za izvedbo spletnega naročila, na elektronski naslov zvezdanadomu@avi.si.
 16. Vsa določila o varstvu osebnih podatkov se nanašajo zgolj na uporabo Spletnega mesta in ne veljajo za spletne strani, do katerih lahko Potrošnik pride s Spletnega mesta. Tovrstne strani imajo svoja pravila o varovanju osebnih podatkov, s katerimi se mora Potrošnik seznaniti pred uporabo teh spletnih strani.
 17. Politika zasebnosti je veljavna od 1. aprila 2021 ter se lahko spreminja skladno s spremembo zakonodaje in najboljšimi poslovnimi praksami.